Šta je strah od javnog nastupa

Najčešći strah danas

Strah od javnog nastupa je, prema najnovijim istraživanjima, najizraženiji strah. Prema nekim procenama, ovaj srah je kod većine ljudi izraženiji od straha od letenja, odnosno straha od smrti. Obično je asocijacija na ovu vrstu straha situacija u kojoj treba održati govor pred širokim auditorijumom, međutim, on može da se javi i kada treba nešto da saopštimo mnogo manjoj grupi; da održimo prezentaciju, podnesemo izveštaj ili razmenimo ideje sa drugim ljudima. Advokati, profesori, političari ili studenti su  stalno u prilici da javno istupaju i da govore pred drugima; stoga nije teško zamisliti kakve sve teškoće ovaj strah može da donese onima čiji posao zahteva stalno javno izražavanje.

 

Šta je strah od javnog nastupa?

Strah od javnog nastupa je oblik socijalne anksioznosti. On može da bude izražen kao teškoća da se govori pred drugima, kao nedostatak veštine da se pred drugima na adekvatan način izrazi, a može da bude i posledica interakcije ova dva fenomena.

Ovaj strah ili anksioznost se manifestuje kroz tri različita sistema odgovora; kognitivno funkcionisanje, motorno ponašanje i reakcije autonomnog nervnog sistema. Često se dešava da su ovi sistemi odgovora u međusobnoj interakciji i da se javljaju gotovo istovremeno.

Kako prevazići strah od javnog nastupa?

Strah možete da pobedite samo ako se sa njim suočite.

Izložite se situacijama koje od Vas zahtevaju da govorite pred drugima. Radite na sebi, pohađajte različite seminare, predavanja i edukativne radionice koji Vam mogu pomoći da na što brži i efikasniji način otklonite strah izazvan nerealnim osećajem da će Vaši nedostaci izaći na videlo i da ćete zbog toga biti ismejani. Niste savršeni, i nikada nećete ni biti, ali tajna uspeha upravo i jeste u prihvatanju te činjenice. Što budete sigurniji u sebe, to će Vaš strah od istupanja pred publikom biti manji.